El recorregut dels meus impostos

1. La recaptació local

Es realitza a través d'impostos directes, principalment l'IBI, i de taxes del municipi -com la d'escombraries.

2. Altres fonts d'ingressos

El pressupost municipal inclou altres ingressos provinents, principalment, de l'Administració General de l'Estat i de la Generalitat de Catalunya, que són els encarregats de recaptar altres ingressos com l'IVA i o l'IRPF.

3. En què s'empra?

L'Ajuntament utilitza el pressupost municipal per mantenir els serveis públics i les infraestructures de la ciutat.

Ingressos i despeses a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Ingressos executats

Ingressos pressupostats

Despeses executades

Despeses pressupostades

Tria l'any

Dades pressupostàries al

Ingressos
Despeses
Total Executat
Ingressos
Despeses
Total Pressupostat
Ingressos
Despeses

Quantitats actualitzades amb la inflació a data 1 de gener de 2017.

Indicadors pressupostaris
Glosario - Capacitat/Necessitat de finançament Capacitat/Necessitat de finançament

El càlcul dels indicadors utilitza les xifres d'execució per als anys en què la liquidació està tancada, o el pressupost aprovat en cas contrari.

Fonts de les dades

Nota

  • Els ingressos i despeses que es mostren inclouen únicament a l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
  • L'ajust de la inflació es fa l'1 de gener de 2017. La taxa d'inflació anual és la mitjana de la taxa interanual dels dotze mesos de l'any.